วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEU Academic and research journal)

https://www.tci-thaijo.org/index.php/neuarj/issue/archive
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
Back to top button