วารสารวิชาการ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
https://apheit.bu.ac.th/index.php/read-science

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
https://apheit.bu.ac.th/index.php/read

Association of Private Higher Education Institutions of Thailand
https://apheit.bu.ac.th/index.php/past-issues
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
Back to top button