วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
(Phikun Journal, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kamphaeng Phet Rajabhat University)

https://huso.kpru.ac.th/phikun-journal/
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
Back to top button